Steun het Sportakkoord!

In het Sportakkoord De Ronde Venen 2020-2022 staan ambities en acties waar we de komende jaren samen aan werken. Het is een ‘levend’ document dat continue wordt aangescherpt. Daarmee wordt de komende jaren samengewerkt aan steeds meer sport- en beweegplezier voor inwoners van De Ronde Venen. Wilt u het Sportakkoord steunen? Meld u dan hieronder aan!
Laposta e-mailmarketing